ميگن امروز خيلی گرمه . ما که گر مايی نديديم چون همش زير کولر بوديم .
بله امروز بنده همش در منزل تشريف داشتم و به کارهای اندرونی رسيدگی کردم . خيلی وقت بود که وسط روز با خيال راحت کتاب نخونده بودم اون هم از نوع کتاب روانشناسی اون هم با اسم مهارتهای زندگی .
اسمش که خيلی دهن پر کنه . ولی الحق کتاب خوبيه . به چاپ سوم رسيده . البته فقط يه مشکل کوچيک داره چون هر کاری ما تو جانعه مون می بينيم که ارزشه ميگه ضد ارزشه . هر کاری که تو اين کتاب ارزشه ما سعی می کنيم انجامش نديم . ميگين نه گوش کنيد تا براتون تعريف کنم تا اين کتابه چه کارهايي رو توصيه می کنه :
سعی کنيد هميشه خود واقعيتون باشيد و از اينکه تظاهر به کاری کنيد دوري‌ کنيد .( يعنی به هيچ عنوان چابلوسی نفرماييد )

هيچ وقت کاری رو انجام نديد که ميل به انجام او ن نداريد و ديگران رو هم وادار نکنيد که طبق ميل شما رفتار کنند .

سعی کنيد به کسی که دوست داريد اظهار علاقه کنيد و از اينکه به اون بگيد دوستش داريد واهمه نداشته باشيد .

سعی کنيد برد بار باشيد و مسائل روز مره زندگی شما رو بی طاقت و عصبانی نکنه .
و..........

خوب بقيه رو بعدا تعريف می کنم . خودم هم همه کتاب رو هنوز نخوندم . دعا کنيد با خوندن اين کتاب به راه راست هدايت بشم .

پاينده باشيد .