به نظر من شکستها تو زندگی بيشتر به آدم درس ميده تا موفقيتها برای همين هست که ميگن شکست پل پيروزيه .
آخه ما ناسلامتی انسان هستيم فرق اساسی و مهم ما با بقيه موجودات زنده اينه که تجارب خودمون رو منتقل می کنيم .و مثل بقيه موجودات زنده همه کارها رو بر اساس غريزه نبايد انجام بديم .

کسايی هم هستند که بدون شکست به پيروزی رسيدند و موفق هستند اينها هم حتما از تجربه ديگران خوب استفاده کردند . ولی خوب موفق نبودن هم زياد غير طبيعی نيست و ممکنه که پيش بياد مهم اينه که سعی در جبرانش باشه و از گذشته درس بگيريم . اشتباهاتمون رو پيدا کنيم و ديگه اونها رو تکرار نکنيم . يعنی به نظر من ميشه که از شکست پلی برای پيروزی ساخت به شرطی که واقعا بخواهيم و با خودمون روراست باشيم و گول شيطون رو نخوريم .
اينجوری از گذشته بد پلی می سازيم برای آينده خوب .ان شا الله .

پاينده باشيد