سلامی چو بوی خوش آشنايی

امروز روز تولد اين بلاگ فارسی هست .
در مورد اين بلاگ عرض کنم که اين تو اين صفحه همونطور که از اسمش پبداست در مورد همه چبز صحبت خواهم کرد و نظرات خودم رو مبگم خلاصه بک تريبون آزاد هست و سعی خواهد شد حتی الامکان دچار سانسور نباشه ناسلامتی سخنگاه آزاده . !
و خوشحال خواهم شد تا نظرات شما رو در مورد اطن صفحه بدونم .

خوب آغاز حيات بلاگ ما مقارن شد با حادثه دلخراش زلزله که متاسفانه باز هم انسانهای مظلوم بيشترين ضربه رو خوردند . از خداوند برای از عزيزان از دست رفته طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر داريم .

اما به نظر من باز هم این بساز بفروشها شانس آوردند و آبروشون اقلا ظاهری حفظ شد . اگر مرکز زلزله يه مقدار به تهران نزديکتر بود اون وقت معلوم نبود چه بلايی سر اين آپارتمانهايی که مثل قارچ سبز شدند می اومد .البته خدا کنه هيچ وقت اين اتفاق پيش نباد چون اون موقع معلوم نيست چی بر سر کسايی مياد که با وام و هزار مسئله ديگه خونه خريدند و باز هم سرمابه داران ... هستند که شروع به آپارتمان سازی می کنند و روز از نو روزی از نو .
اين روزها هم مثل اينکه کار و کاسبی بساز بفروشها خوب نبوده که برنامه تراکم رو انداختند تو زبون همه تا زمينهای ارزون بخرند و اين آپارتمانهايی که رو که ساختند گرون بفروشند تا يعد يه مدتی که آپارتمانه گرون فروخته شد و زمين ارزون خريده شد . بگن :ببخشيد اشتباه کرديم چون جمعيت زياده نمی شه تراکم رو برداشت . به همين خاطر از قشر زحمتکش بساز بفروش تقاضا می کنيم لطف کرده بر ما منت بگذارند و در زمينهايی که خريدند برج سازی کند.
من که باور نکردم اين برنامه تراکم برای من و شما باشه و رفاه حال ما . شما رو نمی دونم .5.gif

خوب پاينده باشيد . خواننده اين صفحه باشيد . با اميد به اينکه تامين کننده نظرات و خواسته های شما باشد .

/ 0 نظر / 7 بازدید