پهلوان مازندران .
دير کرد عکس به علت کمود امکانات بود
810616-hajizadeh.jpg

/ 4 نظر / 6 بازدید
جناب آقاي هومن

خوب ديگه ما فقط ميتونيم اينجوري درس بديم ناقص بلد نيستيم. ولي جناب عالي هم خوب مينويسي همچين قلمت خوبه بازم بيا اون ورا.

راحله

چقدر نظر بدم ؟ اما قشنگ بود موفق باشي

راحله

چقدر نظر بدم ؟ اما قشنگ بود موفق باشي

حامد

ناقلا از سايت بابل نت عکس ور ميداري اونوقت بهمون لينک نميدي :) موفق باشي و پايدار