اضطراب تو ار آن چيزی است که قرار است در آينده اتفاق بيفتد .
چيزی که شايد هرگز اتفاق نيفتد .
به فکر امروز باش
چون آينده از خويشتن مراثبت مي کند .

/ 0 نظر / 7 بازدید