روز ديگری رسيده است .
خدايا تو را شکر می کنم
که نمی گذاری بترسم
از اين شروع دوباره .....


با وجود ناملايمات زياد . با وجود سختيهای زياد زندگی با وجود معادلات حل نشدنی مالی با وجود نامهربانيهای همنوعانم با وجود تمام بديهايی که وجود دارند و من آرزو می کردم که ای کاش وجود نداشتند با توکل به خدای خودم و با تکيه يه نيروی عشق و محبت به عزيزانم همه اين کمبودها را ناديده می گيرم و به جلو میرم تا به قله آرزوهام برسم .

هر آنکو خاطری مجموع و ياری دلنشين دارد

سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد

پاينده باشيد .

/ 1 نظر / 6 بازدید
یک دوست

خدا همیشه یارتان خواهد بود .