از وقتی کوچيک بود مادرش ازش سئوال می کرد که مهمترين عضو بدن انسان کدومه . هر بار که جواب ميداد پاسخ مادر منفی بود و اون رو تشويق می کرد که بيشتر فکر کنه .

اولها فکر کرده بود که صداها خيلی مهمند و گفته بود که گوش مهمترين عضو بدن انسانه .
اما مادر جواب داده بود که خيلی ها کر هستند اما زندگی می کنند و از زندگی لذت می برند .
يه بار به ذهنش رسيده بود که مناظر و ديدنيهای دنيا مهم هستند و گفته بود که چشم مهمترين عضو بدن انسانه . اما مادر جوابش رو داده بود که آدمهای نابينا هم زندگی می کنند . پس چشم هم اون قدر مهم نيست .

سالها که می گذشت جوابهاش پخته تر ميشد اما هنوز نتونسته بود جواب مادرش رو بده .

تا اينکه پدر بزرگش فوت کرد . اون روز ديد که همه حتی پدرش هم گريه می کنند . تا حالا گريه پدرش رو نديده بود .
اونجا بود که مادرش سئوال هميشگی رو ازش پرسيد تعجب کرده بود . انتظار نداشت که مادرش تو اين موقعيت اين سئوال رو ازش بپرسه .
مادرش گفت: امروز روزی هست که تو بايد اين درس رو ياد بگيری .و ادامه داد که مهمترين عضو بدن انسان شونه هاش هستند .
با تعجب پرسيد : از اين جهت مهم هستند که سر انسان رو روی خودشون نگه ميدارن ؟
مادرش گفت : نه .
شونه های يک آدم از اين جهت مهمه که ميتونه سرهای دوستان و معشو ق رو نگه داره. وقتی اونها دارند گريه می کنند. هر کسی در يه زمانی احتياج به گريه کردن داره و در اون زمان نياز به شونه هايی داره که روی او ن گريه کنه. و بايد بدونی که مهمترين عضو بدن تو اون چيزی نيست که خودت بهش احتياج داری بلکه عضوی مهمه که به ديگران ياری برسونه .
دوستانت بعد مدتی يادشون ميره که تو چی گفتی يا چی ديدی‌؟ اما لطف و محبتی که به اونها بکنی سخت تر فراموش ميشه . دوست واقعی تو هيچ وقت فراموش نمی کنه که در لحظه سختی و ناراحتی باهاش بودی .

شانه هايت را برای گريه کردن دوست دارم
بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم .

پاينده باشيد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
حامد

سلام..... واقعا همينطوره ..... شونه ها! ..... واقعا سخته که آدم دلش بخواد سرش رو بذاره رو شونه هاي يکي تا خودش رو سبک کنه اما شونه اي پيدا نکنه!....

حامد

واقعا ديدن يک مرد که از شدت گريه شونه هاش ميلرزه وحشتناکه!.... ساليان درازيست که شونه هامون در حال لرزيدنه!!..... موفق باشي

نوشا

فقط بودن يه شونه براي گريه كردن كافي نيست. رو هر شونه اي كه نميشه گريه كرد. بايد دونست و اطمينان داشت كه اون شونه ها مي تونن يه تكيه گاه مطمئن باشن. پيدا كردن چنين شونه اي خيلي سخته !!!