# دوست_دارم_تکرار_کنم
به آرامی آغاز به مردن می‌کنیاگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نکنی. به آرامی ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 12 بازدید